Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Vi setter pris på at du er kunde hos Samlerhuset Norge AS og at du viser interesse for samleobjektene vi tilbyr.

Det er viktig for oss at kunder som kjøper sine samleobjekter hos oss skal føle seg trygge på at personvernet deres ivaretas på en sikker og forsvarlig måte i henhold til personvernlovgivningen og annet gjeldende lovverk i Norge. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av hvordan dette håndteres av Samlerhuset Norge AS som behandlingsansvarlig.

Hvilke rettslig grunnlag har vi for å behandle personopplysningene

Det rettslige grunnlaget som vi bruker for å behandle personopplysninger om deg vil kunne være basert på:

  • Oppfyllelse av en avtalemessig forpliktelse, f.eks. dersom du har kjøpt noe fra oss for levering til deg som person.
  • For å oppfylle en rettslig forpliktelse som f.eks. oppbevaring av regnskapsbilag
  • Våre berettigede interesser i kundeadministrasjon og markedsføring. Dette er vårt rettslige grunnlag for behandling som man med rimelighet kan forvente som en del av vår virksomhet, og som ikke har vesentlig innvirkning på ditt personvern, eksempelvis at vi bruker kjøpshistorikk til å finne frem til andre samleobjekter som vi tror kan være interessante for deg og at vi bruker lagrede opplysninger i henvendelser til vår kundeservice.
  • Samtykke, f.eks. om du har meldt deg på ett av våre elektroniske nyhetsbrev, eller som deltaker i vår konkurranse.

Hvilke personopplysninger samler vi inn, bruker og lagrer, og våre formål

Samlerhuset Norge AS er ansvarlig for behandlingen av alle de opplysninger vi har som kan knyttes til deg som person.

Når du oppretter et kundeforhold med Samlerhuset og handler hos oss, ber vi deg oppgi informasjon om fullt navn, adresse, epost og telefonnummer. Vi lagrer personopplysningene du gir oss for å kunne administrere kundeforholdet ditt, som å håndtere ordre, leveringer, betalinger og spørsmål tilknyttet dette, samt for å kunne sende deg relevant informasjon og tilbud.

Ved bestilling på nett lagrer Samlerhuset Norge AS informasjon i forbindelse med bestillinger du gjør, så som teknisk informasjon som type PC/mobil, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Dette gjør vi for kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse.

Når du handler hos oss oppstår det transaksjoner så som ordre, leveranser og faktura. Dette er regnskapsrelatert informasjon som vi er pålagt å lagre. Informasjonen er også viktig for at vi skal kunne hjelpe deg ved eventuelt senere henvendelser til vårt kundesenter.

Dersom du kontakter vårt kundesenter så vil vi lagre informasjon om disse dialogene. Dette gjør vi for å kunne finne tilbake til tidligere kommunikasjon ved senere henvendelser.

Vi samler også inn opplysninger fra andre, via offentlige kilder (adresseinformasjon, grunnkrets, telefonnummer, mobilnummer, alder, fødselsdato, reservasjonskoder) og har rutiner for oppdatering av adresse- og kundeinformasjon.

Du kan se hvilke personopplysninger vi har registrert om deg via Min side eller ved å kontakte vårt kundesenter.

Ved deltakelse i konkurranser så behandler vi navn og e-postadresse på konkurransedeltakere.

Hvem overfører vi personopplysninger til

Vi selger eller deler ikke personopplysningene dine med eksterne aktører.

Vi overfører kun relevante personopplysninger til våre etablerte tjenesteleverandører og samarbeidspartnere i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjenester eller levere varer til deg. Dette er leverandører og partnere som bistår i distribusjon av varer, trykt informasjon og markedsføring, kundekommunikasjon som kundeservice og telefonsalg, kreditthåndtering og oppdatering av kundeopplysninger.

Vår overføring av personopplysninger er underlagt databehandleravtaler som sikrer at også våre leverandører og partnere opptrer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene

Vi tar vare på kundeinformasjon og kjøpshistorikk så lenge kundeforholdet består.

Etter regnskaps- og bokføringsreglene så er vi forpliktet til å ta vare på informasjon om kjøp i minst fem år. Deretter slettes opplysninger om tidligere kunder gjennom anonymisering når det er gått fem år siden siste kjøp.

Vi tar vare på kundeopplysninger i 10 år fra siste kjøp i de sakene der kundene har opparbeidet seg betydelige samlinger vurdert utfra samlet kjøpesum, antall objekter eller type objekter. Grunnen til dette er for å kunne hjelpe kundene eller deres arvinger med informasjon om hva som har blitt kjøpt. Vi trenger også disse dataene for å kunne utarbeidet tilbud på tilbakekjøp om kunden/arvinger ber om dette. Vi har ingen butikklokaler og er derfor avhengig av datasystemene våre i saksbehandlingen. I noen tilfeller kan også kunder ønske å gjenåpne abonnement som er satt på pause og vi trenger da også å ta vare på informasjon om tidligere leveranser.

Sikkerhet

Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert driftsmiljø.

Vårt nettsted benytter SSL-sertifikat (for HTTPS) krypteringsteknologi. Dette sertifikatet sikrer blant annet kommunikasjonen mellom nettstedet og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles. Den krypterer all din personlige informasjon slik at det ikke kan leses som informasjon over internett.

Betaling med bankkort

Når du handler hos oss, velger du selv om du vil ha faktura med forsendelsen eller om du vil betale med VIPPS over internett. Ved betaling med VIPPS fra våre internettsider vil du bli dirigert til vår samarbeidspartner VIPPS. Det foretas en reservasjon på bestillingstidspunktet, men kortet du har valgt å belaste i vipps belastes først når de bestilte varene sendes ut fra oss.

Kredittsjekk

Vi forbeholder oss retten til å utføre en kredittsjekk av nye kunder som bestiller via samlerhuset.no eller våre kampanjesider. Kunder som kredittsjekkes vil få tilsendt et gjenpartsbrev fra vår samarbeidspartner. Resultatet av kredittsjekken blir brukt for å bestemme om en bestilling skal godkjennes eller ikke. Samlerhuset lagrer ingen data knyttet til online kredittsjekk, eller resultatet av den. 

Alle kunder har en intern kredittgrense som fastsettes etter en algoritme utfra betalingshistorikk siste 12 måneder. Bestiller kunden et produkt som overstiger kredittgrensen gjøres det en vurdering av kredittansvarlig om bestillingen skal slippes igjennom i systemet i hvert enkelt tilfelle. Behandlingen er delvis automatisert, men gjennomgås alltid av en saksbehandler før en beslutning tas.

Markedsføring

Markedsføring og samtykke

For å lagre informasjon om dine interesseområder, foretrukne kommunikasjonskanaler og påmelding til nyhetsbrev, trenger vi samtykke fra deg som kunde. Vi innhenter samtykke via våre nettsider, svarkuponger, telefon og brev. Vi bekrefter alle mottatte samtykker og hva det innebærer skriftlig innen kort tid fra samtykket ble mottatt. Det er frivillig å gi samtykke og du kan når som helst trekke det tilbake ved å henvende deg til vår kundeservice på telefon 66 81 15 00 eller epost kundeservice@samlerhuset.no, på min-side eller ved å bruke lenken for avmelding nederst i våre elektroniske nyhetsbrev.

I vårt kunderegister defineres en kunde med et aktivt eller passivt kundeforhold, og vår kundekommunikasjon håndteres med utgangspunkt i dette. Med aktivt kundeforhold menes at en kunde har foretatt minst ett kjøp siste 12 måneder, mottatt leveranser i en samling siste 12 måneder eller fortsatt venter på leveranser i en samling/abonnement med lengre leveringsintervall (for eksempel Års-sett, OL-Program, sjelden annenhåndsmarkedsobjekter mm). Har du gitt oss ditt samtykke, eller har du aktivt kundeforhold med oss, antar vi at du er interessert i å motta informasjon og tilbud fra oss som nyhetsbrev, spesielle tilbud og servicepost. For å handle fra våre nettsider må du registrere epostadressen din, slik at vi kan sende deg ordrebekreftelse og holde deg oppdatert om bestillingen din. Ved ufullstendig bestillingsprosess på nett så sender vi ut en service e-post med lenke til handlekurven til aktive kunder eller kunder som tidligere har gitt sitt samtykke til å motta markedsføring på e-post.

Reservasjon mot markedsføring

Som kunde har du anledning til å reservere deg mot adresserte tilbud og telefonsalg. Ved markedsføring mot kunder med aktive kundeforhold og/eller som har gitt oss samtykke, vil adresserte tilbud ikke vaskes mot det sentrale reservasjonsregisteret, men kun mot vårt eget reservasjonsregister. Ved markedsføring mot kunder med et passivt kundeforhold eller leie av eksterne adresseregistre vil adresselisten vaskes mot det sentrale reservasjonsregisteret. Vi har per i dag delvis manuelle løsninger mot reservasjon for å motta tilbud og nyhetsbrev, men behandler alle reservasjoner fortløpende.

Kunder i et aktivt kundeforhold er unntatt bestemmelsene om vasking mot det sentrale reservasjonsregisteret i Brønnøysund. For kunder med et passivt kundeforhold, har vi etablert en overvåkningsløsning med løpende oppdatering av adresseinformasjon og reservasjoner.

Konkurranser

Samlerhuset Norge AS behandler personopplysninger om konkurransedeltakere så lenge det er nødvendig, fram til konkurransen er avsluttet.

Rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensning i behandlingen dataportabilitet.

Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har lagret om deg og be om at opplysningene vi har skal slettes, rettes eller at behandlingen skal begrenses som for eksempel at utvelgelsen av tilbud ikke tilpasses tidligere kjøp. I tillegg har du rett til å be om å få dine data overført til en annen juridisk enhet (dataportabilitet).

Du har rett til å protestere not behandling som bygger på våre berettigede interesser. Dersom du protesterer på behandlingen, må vi vurdere om det likevel foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som har større vekt enn begrunnelsen for din protest.

Enhver slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor. Av hensyn til personvern vil vi kunne be om legitimasjon eller foreta en annen form for autentisering før spesifikke personopplysninger oppgis eller oversendes.

Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, ber vi deg vennligst rette en skriftlig anmodning til:

Personvernombud

Samlerhuset Norge AS

Postboks 523

1411 KOLBOTN

Eller personvern@samlerhuset.no

Eventuelle klager på Samlerhuset Norge AS’ behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 OSLO eller epost: postkasse@datatilsynet.no.

Oppdatert 13.12.22