Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Det er få oppfinnelser som har vært så viktig for menneskets historie som penger. Penger har et språk som hele verden forstår og mynt som betalingsmiddel har holdt seg relativt konstant i form og fremtoning gjennom mer enn 2.600 år. Før myntsystemet ble oppfunnet ble det brukt både buskap, våpen, økser, matlagingsredskaper, fjær, skjell og biter av edelt metall som betalingsmiddel. Alt fra tøybiter til pressede murstein har faktisk på et eller annet tidspunkt blitt brukt som penger. 

Verdens første mynt

Verdens første mynt stammer fra kongeriket Lydia i dagens Tyrkia, en mynt i en blanding av gull og sølv på ca. ti millimeter i diameter og med motiv av et løvehode på fremsiden. knivmynter fra KinaFaktisk har mynters fremtoning holdt seg relativt konstant fra denne verdens første mynt til nåtidens myntutgivelser. Det er lett å se at en antikk mynt er preget med samme formål og med samme grunntanke som dagens mynter. Både da som nå kommer mynter i ulike metaller og med symboler som vekt, bilder, tall og bokstaver preget inn. Formen har imidlertid hatt visse variasjoner opp igjennom historien etter hvor de har blitt preget. Mynter har vært både runde, firkantede, ovale og ringformede. For 2.500 år siden preget man i Kina til og med mynter i bronse utformet som kniver og andre type verktøy.

Menneskehetens mest praktiske oppfinnelse

Ideen med mynter og myntsystemer som betalingsmiddel tok virkelig av. Da verdens første mynt så dagens lys i Lydia på 600-tallet f. Kr., tok det ikke lang tid før oppfinnelsen ble omfavnet og posisjonerte seg som en av menneskehetens mest praktiske oppfinnelser. Videre fra Lydia spredte konseptet seg til greske områder og perserriket, og spesielt under Aleksander den store fikk gresk myntvesen stor utbredelse. Noe av grunnen til at mynt fikk så stor og rask tilslutning, er nok de mange fordelene mynter har i forhold til andre former for penger. For det første er de små og enkle å ta med seg, det er ikke et problem at de brytes raskt ned eller at de bare kan brukes når det er sesong for dem (som for eksempel korn eller andre organiske varer). Mynter er varige og går ikke lett i stykker, og de kan preges med et segl eller merke som garanterer for verdien. Mynt har helt frem til nylig, med sedler og elektroniske penger, hatt den ubestridte plassen i verdens store økonomier. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at mynter er på vei ut til tross for det moderne pengevesenets inntog i dagens samfunn.

Mynt som historieforteller

Mynter er en fantastisk måte å studere historie på og for å forstå ulike kulturer, samfunn og tidsepoker. Dersom man studerer motivene som er valgt på ulike mynter opp gjennom historien, åpner det seg en hel verden med politisk, militær, religiøs og kulturell historie. Myntmotiv har blitt brukt til blant annet propaganda og seierssymboler i krig, for å fremme nasjonale symboler og for å vise portretter av store verdensherskere. Før fotografiets tid var mynter det stedet folk flest kunne se hvordan personer som Alexander den Aleksander den store-mynt

store, Julius Cæsar, Napoleon og Dronning Victoria faktisk så ut. I enkelte tilfeller fra oldtiden er faktisk myntportrettene de eneste eksisterende visuelle fremstillingene vi har av en hersker.

Ulike valutaer

I gamle tider ble mynter brukt på tvers av landegrenser ettersom verdien ble fastsatt gjennom vekten på myntens edle metall. I gamle vikingfunn i Norden er det for eksempel funnet både britiske og arabiske mynter. I dagens moderne samfunn har vi derimot noen store verdensvalutaer som blir akseptert stort sett over hele kloden, ellers har hvert land sitt myntsystem.

Norges første mynt var en penning utgitt under Olav Tryggvason i år 995. Før den tid hadde man brukt andre lands valutaer som betalingsmiddel i Norge. Tryggvasonpenningen var helt klart inspirert av angelsaksiske penninger fra årene før og har en ganske lik fremtoning som disse samtidige pregningene.

Her kan du lese mer om Norges mynthistorie: Les mer

Verdens eldste myntenhet

Det britiske pundet er verdens eldste myntenhet som fremdeles er i bruk. Det ble først introdusert i det angelsaksiske riket i siste halvdel av 700-tallet. Et pund var det samme som 240 sølv pennies og vektenheten ett pund i rent sølv. GBP britiske pund er i dag kalt pound sterling og er blant verdens største valutaer.

Dollar – verdens mest utbredte valuta

Dollaren er kanskje nåtidens mest kjente og utbredte valuta med 60 % av markedet i verdens valutahandel. Den første dollaren ble preget i Philadelphia i 1793, basert på den gamle spanske 8-reales. Verdien på denne tilsvarte omtrent den tyske thaleren, som er den tyske sølvmynten navnet dollar opprinnelig stammer fra. Navnet thaler kommer fra begynnelsen av 1500-tallet og sølvfunn i Joachimsthal i Tyskland. Av dette sølvet utmyntet man såkalte Joachimsthalere, senere forkortet til thalere og spiren til både norske daler og amerikanske dollars. I dag brukes amerikanske dollar som gyldig betalingsmiddel i flere land over hele verden, og en rekke andre land som Australia, New Zealand og Canada har også dollar som betegnelse på den lokale myntenheten.

Dollarens utfordrer

1. januar 2002 fikk verden en ny myntenhet da euroen ble innført. Per i dag består eurosonen av totalt 19 medlemsstater i tillegg til at valutaen brukes i Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. Tanken bak euro som felles europeisk myntenhet var å oppnå monetær stabilitet i Europa. Euromyntenes forside er identisk i alle sonens utgiverland, mens baksiden er ulik for hvert land. På kun få år har euro tatt posisjon som en sterk verdensvaluta og er etter hvert blitt en reell utfordrer til den amerikanske dollaren også utenfor Europa.

Av andre store verdensvalutaer er det verdt å nevne japanske yen og kinesiske yuan. Sistnevnte har de senere årene seilt opp til å bli en av de virkelig store myntenhetene i verden ettersom Kina blir en viktigere og viktigere handelsaktør på verdensmarkedet.

Mye har skjedd i verden på 2.600 år, men mynt står fremdeles som en relativt konstant oppfinnelse. Tross elektroniske pengers inntog er det lite som tyder på at den enkle, men geniale oppfinnelsens tid er forbi.