Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Går du rundt med en samler i magen? Kanskje du allerede har en mynt/medalje eller to og tenker på å utvide samlingen. I så fall håper vi at denne oversikten kan gi gode råd og inspirasjon til en gryende samlerspire. 

Myntsamling er en lang og ærerik hobbyMynt- og medaljesamling er en utbredt hobby som går over landegrenser og på tvers av generasjoner. Opprinnelig var det en hobby forbeholdt konger og adelige, men i nyere tid finnes en samling av et eller annet slag i de fleste hjem. Noen starter kanskje å samle etter å ha arvet en samling fra for eksempel foreldre eller besteforeldre, mens andre kanskje starter mer eller mindre tilfeldig etter å ha falt for et samleobjekt til et spesielt tema eller en hendelse. Uansett hvordan akkurat din samling begynner å ta form, vil du raskt oppdage at samling er en fascinerende måte å minnes viktige personer og hendelser på. En mynt eller en medalje er et håndfast og varig minne som forteller viktige historier om tiden de er utgitt på eller hendelsen de er utgitt for.

 

Det er mange måter å utvide sin samling på. Noen foretrekker å reise rundt til auksjoner og mynthandlere i inn- og utland for å lete etter akkurat det ene samleobjektet de er ute etter, mens andre foretrekker å handle gjennom firmaer som for eksempel Samlerhuset. Samlerhuset er en av verdens største forhandlere av mynt, medaljer, frimerker og andre samleobjekter og har siden 1994 tilbudt samleropplevelser til det norske folk. Formålet til Samlerhuset er å skape samlerglede. Vi tilbyr våre kunder et totalprodukt, som innebefatter trygghet, kvalitet, garantier og service. Vi leverer samleobjekter med utførlig dokumentasjon, presentasjon og historisk materiale i tillegg til høy kompetanse. Som offisiell distributør for flere av verdens største myntverk og deltagelse på auksjoner og messer verden over har Samlerhuset ofte mulighet til å kunne skaffe til veie og tilby sine samlere utvalgte og spesielle objekter med lav eller vanskelig tilgjengelighet.

Uansett hvordan du velger å skaffe til veie dine samleobjekter, kan det være lurt å velge seg en metode eller et område å fokusere på. Dersom du forsøker å gape over for stort kan det fort virke overveldende og uoversiktlig. Ved å spesialisere seg, og å konsentrere seg om ett spesielt tema eller område, er det større sannsynlighet for å kunne komplettere en samling for deretter og eventuelt gå over til et annet tema eller en annen tidsperiode. 

Historie som ramme for samling

Gamle originalmynter er for mange et fascinerende samleområde. Når du holder en gammel skilling eller riksdaler i hendene er du bare én av mange som akkurat denne mynten har vært innom siden den ble preget og utgitt i sin tid. Mye av fascinasjonen for å samle gamle historiske mynter er nettopp å kunne forestille seg alt det dette lille metallstykket har vært gjennom. En gammel sølvdollar fra det ville vesten har kanskje blitt brukt til både gambling og hestehandel, og en romersk tetradrakme kan ha vært en av datidens soldaters dagslønn.

Myntsamling gir et godt innblikk i historie og nasjonal utvikling

Når du samler antikke og gamle originalmynter får du innblikk i en historie som ikke en vanlig historiebok vil kunne klare å fange. Ved å studere symboler, inskripsjoner og motiver vil du kunne lære mye om tiden da de ble preget og sirkulerte. Tenk bare på hvor forskjellig verden var da noen av disse myntene var i bruk!

Med en høy tilstedeværelse i annenhåndsmarkedet har Samlerhuset ofte muligheten til å skaffe til veie historiske originalmynter fra svunne tider. Noen historiske mynter kan være enkle å skaffe på egenhånd, mens andre kan være både tidkrevende og vanskelige å komme over.

Historie generelt og 2. verdenskrig spesielt er for mange viktige drivere som samling. Mange tusener av mennesker bruker samling aktivt for å holde minnet om den norske motstandskampen levende. Interessen er stor for samleobjekter som forteller og gjenforteller om noen av de mest dramatiske årene i vår moderne historie. Ved å avgrense samleområdet ditt til eksempelvis 2. verdenskrig kan du for eksempel enkelt samle medaljesamlingen "Kampen for frihet 1940-1945" med minnemedaljer som hedrer hendelser og personer som var viktige i kampen for et fritt Norge, samtidig som du etter hvert utvider til for eksempel originalmyntene i krisemetall som sirkulerte i det okkuperte Norge. Mulighetene er mange!

Å samle etter spesielle temaer

Kanskje du fikk din første mynt eller medalje i forbindelse med et OL? Eller du arvet en gammel 2-øre i krisemetall fra 2. verdenskrig og dermed fattet interessen for mynter utgitt under krigen eller Haakon VII? Ved å velge en tematisk tilnærming på samlingen din kan du avgrense og utvide samlingen din etter hvert som den stiger frem.

Store nasjonale hendelser og begivenheter som Grunnlovsjubileet og kongelige markeringer og hendelser er ofte populære interesseområder. Etterspørselen etter mynter og medaljer med slike temaer har en tendens til å øke rundt de gitte jubileene og er en fin måte å minnes den aktuelle hendelsen. En minnemynt eller -medalje er et håndfast og evigvarende minne som kan skape en fin ramme for nettopp din samling. Det fine med å samle etter interesseområde på denne måten er dessuten at du alltid kan utvide samlingen til for eksempel originalmynter fra samme periode som hendelsen markerer eller frimerker og minnebrev fra samme jubileum. Kanskje velger du for eksempel også å fortsette å samle OL-mynter når ilden for de neste olympiske lekene tennes. Uansett er håndfaste og evigvarende minner en flott måte å dokumentere viktige nasjonale og internasjonale hendelser og bevare disse for generasjonene som kommer.

Å samle fra et spesielt land

Noen samlere konsentrerer seg gjerne om et spesielt land for sin samling. Her i Norge er det naturligvis populært å samle på kroner og øre, eller specidaler og skilling. Mynter fra nabolandene Sverige og Danmark var også gangbar mynt her til lands under Den skandinaviske myntunionen og er dermed svært populære samleobjekter blant norske samlere.

Det er også andre land som er populære samleområder for norske samlere. USA, Storbritannia, Frankrike, Sør-Afrika, Canada og Kina er bare noen av landene som utgir og har utgitt mynter som har slått an i det norske markedet. En myntsamling fra et annet land kan kanskje starte med at man tar med seg en sirkulasjonsmynt hjem fra ferie eller ved at man har fått en gammel eksotisk mynt fra en far eller onkel som kanskje jobbet som sjømann. Utenlandske mynter kan være en fin måte å drømme seg bort til ukjente breddegrader.

Innimellom blir utenlandske minnemynter utgitt i et begrenset verdensopplag med en viss kvote til samlere fra andre land. De mest populære blir raskt utsolgt fra myntverkene og kan være vanskelig å få tak i på egen hånd. Samlerhuset er offisiell distributør for en rekke nasjonale myntverk og statsbanker i tillegg til offisielle minnemyntprogram for arrangement som De Olympiske Leker.

Eldre utenlandske originalmynter er også et stort samleområde for mange norske samlere. Romerske mynter, mynter fra Europas storhetstid og Amerikanske sølvdollars er alle samleområder som fenger mange og som slår godt an i et internasjonalt marked. Med profesjonelle innkjøpere og mynteksperter har Samlerhuset tilgang til interessante og ettertraktede mynter fra hele verden som settes sammen i en historisk eller tematisk sammenheng i interessante samlinger.

Å samle på edle metaller

Mer erfarne samlere har kanskje valgt å fokusere på minnemynter i sølv eller gull fra store sølv- og gullnasjoner og samler for eksempel på Det finnes både vanlige sirkulasjonsmynter og minnemynter for spesielle anledningersamlinger som "Fabulous 12" eller "Magnificent 7" med verdens viktigste minnemynter i sølv og gull. Gullmynter fra land med store gullforekomster som Sør-Afrika er verdenskjente investor- og samleobjekter. Å samle på mynter fra disse landene trenger ikke nødvendigvis ta lang tid, men det kan være utfordrende å skaffe ettersom opplagsbegrensning kan gjøre at myntene raskt blir utsolgt fra myntverkene. Ved å være fast samler på samlinger som "Fabulous 12" er du sikret tilgang på alle myntene i samlingen levert i et behagelig tempo så lenge du selv ønsker det. Med andre ord; bare fordeler, ingen risiko.

Både sølv og gull er flotte mynt- og medaljemetaller som får motivet til å fremstå på en spesielt flott og eksklusiv måte. Noen minneutgivelser er forsynt med begge metallene eller er belagt med enten sølv, gull eller begge deler. Sistnevnte er selvsagt mer tilgjengelig for flere samlere da de naturligvis er mindre kostbare. 

Å delvis sølv- eller gullbelegge en mynt eller medaljer er imidlertid ingen enkel oppgave. Utgivelser med slik overflate er oftest utgitt i begrensede opplag ettersom prosessen krever manuell håndtering og høy grad av nøyaktighet.

Mynter, medaljer, frimerker og sedler

Lag din egen samling - det må ikke være det alle andre samler påSamlerhuset er en av verdens største forhandlere av både mynter, medaljer, frimerker og sedler. Noen samlere forestrekker å holde seg til en bestemt type samleobjekt, mens andre finner interesse i flere områder. Mens numismatikk, mynt- og medaljesamling, er en hobby som går flere hundre år tilbake i tid, begrenser samling av frimerker og sedler seg naturligvis til å være en "nyere" hobby.

Interessen for å samle frimerker oppstod allerede på 1800-tallet kort tid etter at frimerkene ble tatt i bruk. På denne måten er det mulig å kunne skaffe fine eksemplarer i god kvalitet av både Norges og verdens første merke. Som myntsamler vil Norges første være en umulig drøm å oppfylle!

Det utgis enorme mengder frimerker over hele verden. En komplett samling vil derfor være uoppnåelig og det er derfor vanlig å avgrense samleområdet til for eksempel bestemte motiver, land eller perioder. Store norske leksikon anslår antallet norske frimerkesamlere til å være på omkring 100.000 og man kan trygt si at filateli er verdens mest utbredte hobby.

Å samle som fast samler

Gjennom Samlerhuset har du muligheten til å sikre deg alle utgivelsene i en samling, uten noen form for forpliktelse. Enkelte mynter eller medaljer kan være vanskelig å skaffe på egen hånd og/eller ikke være tilgjengelig for salg utenom samlingene de er en del av. Gjennom Samlerhusets utførlige dokumentasjon og tilleggsmateriale får samleobjektet en ekstra dimensjon da det settes inn i en historisk eller tematisk sammenheng.

Norske 1- og 2-kronere i sølv fra Haakon VIIs tid er eksempel på mynter som kan være vanskelige å skaffe på egen hånd. Dette er samlinger som ikke ofte tilbys, og der myntene vi får tak i er reservert faste samlere. Andre utgivelser kan være forbeholdt faste samlere av en spesiell serie, som for eksempel medaljesamlinger utgitt for å hedre og minnes spesielle begivenheter. Ved å samle i et forpliktelsesfritt abonnement uten bindingstid har man dessuten muligheten til å bygge opp en flott samling i et behagelig og forutsigbart tempo.